sonnet auf der portuguesehttps://books.google.pt/books?id=bwsoDwAAQBAJ&pg=PA92&dq=sonnet+auf+der+portuguese&hl=pt-PT&sa=X&ved=0ahUKEwjYu-qy9O7XAhVIlxQKHe0ACpkQ6AEILzAB#v=onepage&q=sonnet%20auf%20der%20portuguese&f=false